Ajebask y Fundación Vital impulsan iniciativas de apoyo al emprendizaje y a la consolidación de empresas

Ajebask-Álava y Fundación Vital impulsan iniciativas de apoyo al emprendizaje y a la consolidación de empresas

 

  • Ambas entidades han suscrito un nuevo convenio de colaboración que incluye como novedad dos jornadas formativas para ‘Aprender del fracaso’

 

  • Habrá también jornadas de sensibilización en centros de FP y Bachiller y se concederán 9 bolsas de ayuda a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha de nuevas empresas

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de julio de 2018.- La Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask-Álava) y la Fundación Vital desarrollarán iniciativas de apoyo al emprendizaje y a la consolidación de empresas del Territorio. En el marco del trabajo conjunto que vienen desarrollando en los últimos años, el presidente de Fundación Vital, Jon Urresti y el presidente de Ajebask-Álava, Juan Carlos García, han suscrito un nuevo convenio de colaboración para fomentar el autoempleo que este año incluye como novedad dos jornadas formativas para ‘Aprender del fracaso’. Asimismo, se programarán jornadas de sensibilización en centros de FP y Bachiller y se concederán ayudas para la puesta en marcha y consolidación de las empresas.

 

Desde hace más dos décadas, Ajebask-Álava dedica sus esfuerzos al apoyo y el impulso de nuevos proyectos empresariales, así como al fomento de la cultura y la vocación emprendedora desde diferentes áreas de actividad. Por su parte, la Fundación Vital tiene entre sus líneas estratégicas de actuación el fomento de actividades de tipo formativo encaminadas al desarrollo y actualización profesional, así como a favorecer la inserción laboral de los alaveses y alavesas.

 

En este sentido, el nuevo convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades persigue, fundamentalmente, sensibilizar a los jóvenes acerca del autoempleo, así como ayudar a aquellas empresas que necesiten consolidar diferentes aspectos en áreas básicas como su gestión económica y financiera, el marketing y la comunicación, la gestión laboral y de Recursos Humanos o su gestión estratégica y organización interna.

 

Asimismo, el convenio incluye este año como novedad dos jornadas formativas para ‘Aprender del fracaso’. Y es que, el fracaso no se ve del mismo modo en todos los países. Así como en España, en general, existe un miedo profundo a equivocarse,

en otros lugares como Estados Unidos fracasar no está ni mucho menos mal visto y, de hecho, se considera una experiencia muy valiosa de la que aprender. Así, el objetivo de esta actividad es el de sensibilizar a los jóvenes emprendedores y empresarios y a la ciudadanía en general sobre la importancia de no tener miedo a la derrota, sino afrontarla y aprender sobre ella.

 

Por otra parte, se van a realizar doce jornadas de sensibilización al autoempleo en centros de Formación Profesional y Bachiller de Álava dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años. Asimismo, habrá otras siete jornadas de sensibilización e información sobre el emprendizaje a agentes de desarrollo rural, trabajadores sociales, dinamizadores y técnicos.

 

Igualmente, el convenio contempla, además, la colaboración con el proyecto ‘Aprender de la experiencia’, de la mano de la asociación de profesionales jubilados SECOT, así como una bolsa de ayuda a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha (plan de negocio, viabilidad, primeros gastos administrativos) o consolidación durante los dos primeros años de vida de la empresa.

 

 

 

Ajebask-Arabak eta Vital Fundazioak ekintzailetzari eta enpresak sendotzen laguntzeko ekimenak bultzatzen dituzte

 

  • Bi erakundeek lankidetza-hitzarmen berri bat sinatu dute, non berrikuntza gisa, «Porrotetik ikasteko» jardunaldiak aurki ditzakegun

 

  • Sentsibilizazio-jardunaldiak egingo dira LH eta Batxilergoko ikastetxeetan, eta 9 laguntza emango zaizkie gazte ekintzaileei enpresa berriak abian jartzeko

 

Vitoria-Gasteizen, 2018ko uztailaren 24an.- Arabako Gazte Enpresarien Elkarteak (Ajebask-Araba) eta Vital Fundazioak ekintzailetzari laguntzeko eta lurraldeko enpresei sendotzen laguntzeko ekimenak jarriko dituzte abian. Azken urteotan egiten ari diren elkarlanaren barruan, Vital Fundazioaren presidenteak, Jon Urresti eta Ajebask-Arabaren presidenteak, Juan Carlos García, autoenplegua sustatzeko lankidetza-hitzarmena sinatu dute, zeinak aurtengoan, berritasunen artean, «Porrotetik ikasteko» jardunaldiak eskainiko dituen. Gainera, LH eta Batxilergoko

ikastetxeetan sentsibilizazio jardunaldiak eskainiko dira, eta enpresak abian jarri eta sendotzeko laguntzak emango dira.

 

Bi hamarkada baino gehiago daramatza Ajebask-Arabak enpresa proiektu berriei laguntzen eta bultzatzen, eta baita ekintzailetza kultura eta bokazioa hainbat jarduera-arlotik sustatzen ere. Bestetik, Vital Fundazioak bere ekintza-ildo estrategikoen artean garapen eta eguneratze profesionala lortzera zuzendutako hezkuntza jarduerak sustatzea du, eta baita arabarrak lan-munduan txertatzen laguntzera zuzendutakoak ere.

 

Zentzu horretan, bi erakundeen artean adostutako hitzarmen berriaren helburua, funtsean, gazteak autoenpleguaren inguruan sentsibilizatzea da, eta behar duten enpresei, oinarizkoak diren eremu ekonomiko eta finantzarioan, marketinean eta komunikazioan, lan kudeaketan eta Giza Baliabideen arloan, zein kudeaketa estratefikoan eta barne-antolakuntzan sendotu behar dituzten alderdiak sendotzen laguntzea.

 

Halaber, aurten, «Porrotetik ikastea»-ri eskainiko zaizkio bi jardunaldi, beritasunen artean. Izan ere, porrota desberdin ikusten da herrialdearen arabera. Espainian, oro har, okerreko erabakiak hartzeari beldurra zaio. Aldiz, Estatu Batuetan, esaterako, ez dago batere gaizki ikusita, ikasteko baliagarria den esperientziatzat hartzen baita.  Beraz, jarduera honen helburua gazte ekintzaile eta enpresariei, eta hiritarrei oro har, porotari beldurrik ez izatearen garrantzia transmititzea da. Aurre egin behar zaiolaz eta harekin ikasi behar delaz jabe daitezen.

 

Bestetik, autoenplegurako sentsibilizaziorako hamabi jardunaldi egingo dira Arabako Lanbide Heziketako eta Batxilergoko ikastetxeetan, 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduak. Gainera, beste zazpi jardunaldi egingo dira landa-garapeneko eragileei, gizarte langileei, dinamizatzaileei eta teknikariei ekintzailetzaren inguruan sentsibilizatu eta informazioa emateko.

 

Halaber, hitzarmenaren barruan, «Experientziatik ikasi» proiektuarekin lankidetza aurki dezakegu, SECOT eretiratutako profesionalen elkartearen eskutik, eta baita euren enpresaren hasieran edo lehenengo urteetan sendotzeko gazte ekintzaileei laguntzako burtsa eskainiko da (negozio-plana, bideragarritasuna, lehenengo administrazio-gastuak…).

Por favor espere...

¡Suscríbete a nuestra Newsletter!

Si quieres enterarte de todas las novedades, ayudas económicas o actividades de las que puedes beneficiarte por formar parte de nuestra asociación, suscríbete a nuestra newsletter semanal gratuíta!